Nautisch Broodfonds kan er nog een aantal deelnemers bij hebben

Op 31 augustus kwamen in Amsterdam 13 van de 32 leden van het Nautisch Broodfonds bijeen voor hun eerste Algemene Ledenvergadering. Na de start op 1 maart groeide het fonds al van 26 naar 32 leden en 2 aspirant leden. Verdere uitbreiding naar meer dan 40 leden zou dit Broodfonds sterker maken. Het Nautisch Broodfonds is gestart op 1 maart, maar door Corona was een eerdere bijeenkomst niet wenselijk. Een broodfonds is een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheid verzekering.

Nautisch Broodfonds gaat 1 februari van start – Zeepost

Door maandelijks een bedrag te storten in een speciale eigen Broodfondsrekening wordt een buffer opgebouwd. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door de uitkering die je zelf wenst bij ziekte, en dat hangt made af van de winst uit onderneming. Wordt iemand arbeidsongeschikt, dan ontvang hij of zij schenkingen van de andere deelnemers. Daarvoor komt geen keuringsarts langs, je geeft aan het bestuur van jouw broodfonds aan wat er aan de hand is. De sociale controle in de groep blijkt in de praktijk voldoende om misbruik te voorkomen.

Kijk hier voor meer info

Het gemiddelde broodfonds telt 40 tot 50 deelnemers waarmee in principe een zelfvoorzienende groep is bereikt. Het Nautisch Broodfonds heeft op dit moment 34 deelnemers en wil nog wel wat groeien om een grotere buffer te hebben bij eventuele ziekte. Wel hield de vergadering vast aan de statuten, dat deelnemers in principe in de Nautische sector werkzaam moeten zijn. In de vergadering werden een aantal punten in de statuten aangepast zodat het Nautisch Broodfonds optimaal kan functioneren.

Op dit moment zijn er in Nederland 591 broodfondsen met 26.577 deelnemers. Van al deze ondernemers is 3 % ziek. Bij het Nautisch Broodfonds is nog geen sprake van ziekte bij deelnemers. Het fonds heeft inmiddels een gespaarde buffer van meer dan 15.000 euro.

In Corona-tijd zijn veel reserve-potjes van ondernemers in de nautische sector kleiner geworden. Een broodfonds is dan een goede mogelijkheid om jezelf tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

Voor meer info neem je contact op met schippersbroodfonds@gmail.com

Afbeelding: Het bestuur van het broodfonds, van links naar rechts voorzitter Ivo Mentink, secretaris Johan Alkeman en penningmeester Stef Peters.

EOC
BBZ