Noodfonds voor Bruine Vloot

Er is door de regering 15 miljoen euro toegezegd aan de ‘bruine vloot’. Voor wie het precies is en wat de voorwaarden precies zijn, zal onderwerp van gesprek en onderhandeling worden. De BBZ zal proberen invloed uit te oefenen op het verdere proces en het snel beschikbaar komen van het geld. De steun is ontzettend belangrijk voor de vloot.

Tegelijkertijd, naast alle vreugde over deze toezegging, zijn wij er ons van bewust dat dit bedrag alleen niet voldoende is om de coronaperiode te overbruggen. Zonder de hulp van gemeentes en regionale overheden, zonder de hulp van de bedrijven die schippers afbetalingsruimte geven en klanten die coulant zijn, zonder al die hulp, zouden we het nog steeds niet redden. Het fonds is noodzakelijke extra steun, niet een vervangend pakket.