Inventarisatie subsidiemogelijkheden

Er is een flink aantal fondsen, landelijk en provinciaal, dat subsidies verstrekt. We hebben een inventarisatie gemaakt en zijn aan het onderzoeken of er subsidies beschikbaar zijn om de komende periode te overbruggen. Bijvoorbeeld geld voor restauratie, onderhoud of reparatie.

We merken dat de sector veel sympathie krijgt maar ook dat het niet eenvoudig is om subsidies te krijgen. Eén van de knelpunten bij de fondsen gericht op in stand houden van cultureel erfgoed, is dat de zeilende vloot niet de status heeft van maritiem erfgoed. Een ander knelpunt is dat deze subsidies bedoeld zijn voor niet-commerciële instellingen. Wij hopen echter dat voor de zeilvloot in deze bijzondere tijd een uitzondering gemaakt worden en dat we toch gebruik kunnen maken van deze fondsen.

Daarnaast zijn we bezig met een inventarisatie van fondsen ter ondersteuning van ondernemer, en zich niet beperkt tot culturele instellingen/bedrijven. We komen zsm met een overzicht.