Amsterdam: Beperkingen voor passagiersvaart als besmettingen verder escaleren

Burgemeester Halsema van Amsterdam overweegt om verdere beperkingen af te kondigen of opnieuw op te leggen aan de passagiersvaart wanneer het aantal besmettingen in Amsterdam verder escaleert. Het aantal besmettingen stijgt in Amsterdam en het stadsbestuur maakt zich zorgen over de naleving van de regels. De zorgen gaan met name over de horeca, er zal daarom meer handhaving op naleving van de regels naar de horeca uitgaan

In een brief aan de gemeenteraad heeft de burgemeester maatregelen en mogelijke maatregelen opgesomd. Men zal sneller besluiten om zaken (tijdelijk) te sluiten als er overtredingen worden vastgesteld. Voor de passagiersvaart zijn er nog geen consequenties maar aangenomen mag worden dat er verhoogde aandacht is voor het naleven van de protocollen aan boord.