Roman ‘Zeeën van Tijd’ speelt op de grote zeilvaart

Douwe Keizer schreef een roman waarbij de zeilvaart in de late negentiende eeuw een hoofdrol speelt. Keizer is een expert op het gebied van de grote zeilvaart in het laatste deel van de negentiende eeuw. Keizer is specialist op het gebied van Zeilende vrachtschepen op zee, theeclippers, volschepen en viermastbarken.

Het verhaal speelt zich af in het laatste kwart van de negentiende eeuw. De eindfase van de grote zeilvaart toen majestueuze zeilschepen de wereldzeeën bevoeren. Jelte Bakker, de hoofdpersoon, voer op Amerikaanse schepen. Hij geeft weer hoe die schepen gezeild werden en wat voor lading ze meenamen. Hij schrijft over de zeilvaart-zeelui, de nomaden van de zee. Een speciaal slag mannen die op zee werkten als paarden en zich aan wal gedroegen als ezels. Over doodsbenauwde landrotten die door crimps geshanghaaid werden en buiten westen aan boord kwamen.

Over reizen waarop hij bizarre gebeurtenissen beleefde. Jelte is ook zo’n nomade. Het schip is zijn thuis. Maar ook is hij zeer geïnteresseerd in wat er zich aan de wal afspeelt. Hij is daarbij kritisch op zijn tweede vaderland de VS, dat zich van de zee afkeert. Daarmee is dit boek boeiend voor scheepsliefhebbers, omdat er veel technische informatie in staat. Tegelijkertijd geeft het een inkijkje in de Amerikaanse cultuur.

Douwe Keizer is vanaf zijn jongensjaren geïnteresseerd geweest in de grote zeilvaart. Een uitgebreide bibliotheek is daarvan het gevolg. Op oudere leeftijd heeft hij nog een aantal reizen op een windjammer gemaakt. Die reizen zijn beschreven in ‘In het kielzog van een droom’. Daarnaast heeft hij geschreven King Cotton onder zeil, een diepgaande studie over de Amerikaanse zeilvaart. In het weekblad Schuttevaer hebben verscheidene korte artikelen van hem gestaan. Beroepshalve zijn er nog diverse publicaties van zijn hand verschenen over regionale ontwikkeling, economie en bedrijfsorganisatie.

Kijk hier voor meer info bij uitgeverij Elikser