BBZ inventariseert uitgaven van de gasten van charterschepen

De BBZ heeft informatie nodig over de bestedingen van gasten van charterschepen aan de wal. Op die manier kan er een vergelijking gemaakt worden met bestedingen in voorgaande jaren.  Aan schippers wordt nu gevraagd om een inventarisatie te maken van de uitgaven van de gasten. De gegevens worden ook gebruikt voor de kerncijfers, die gebruiken we om duidelijk te maken wat het economisch belang van de chartervaart is.  

We zijn ons ervan bewust dat op het ogenblik niet iedereen kan varen. Mocht je wel (aangepaste tochten) varen, dan bij deze de oproep om het formulier in te vullen. Het gaat om het aantal personen, de groeps-samenstelling en de geschatte uitgaven per dag aan de wal.