Ministerie wil onderzoek naar toekomst vaargeul Boontjes

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal onderzoek doen naar het gebruik van vaargeul Boontjes, de vaarroute tussen de sluis van Kornwerderzand en de haven van Harlingen.
De vaargeul Boontjes begint op die tussen Holwerd en Ameland te lijken. De vaargeul slibt dicht en er moet constant gebaggerd worden om hem op diepte te houden, minstens 3,80 meter onder NAP.

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de verbinding tussen de sluis en Harlingen. De route is een belangrijke verbinding tussen Harlingen en Nederlandse binnenhavens. Het ministerie belooft nu onderzoek te zullen doen naar de vaargeul. Het gaat om ,,aanvullend economisch, morfologisch en ecologisch onderzoek, waarmee de kosten, baten en de gevolgen voor de Waddenzee voor zowel de kortere als de langere termijn inzichtelijk worden gemaakt’’.

Als het aan ondernemers in de haven van Harlingen ligt, wordt de geul nog dieper, tot 4,70 meter onder NAP. Vorig jaar is voor 300.000 kubieke meter gebaggerd om de geul op diepte te houden. Rijkswaterstaat dacht dat 32.000 kubieke meter genoeg was.

Lees het gehele artikel op de bron: LC

EOC
BBZ