SBI hoofdcode belangrijk voor TVL hoogte

De SBI code die door de Kamer van Koophandel is toegekend aan de hoofdactiviteit is leidend voor de hoogte van de TVL-regeling. Dus alleen de ondernemers die de codes 5010 of 5030 als hoofdactiviteit hebben, komen in aanmerking voor de 43% vaste lasten toekenning. Een ‘verkeerde’ hoofdactiviteit en daarbij behorende code, zal vast lijden tot een lagere toekenning.

Wanneer zowel een hoofdactiviteit als een nevenactiviteit in aanmerking komen, dan geldt de hoofdregel dat de SBI-code van de hoofdactiviteit wordt gehanteerd. Er kan dan niet gekozen worden om de SBI-code van een nevenactiviteit te gebruiken.
De BBZ wil dat het gaat om de activiteit en niet om de (min of meer toevallig gekozen) code en zet zich er voor in om de rechtsongelijkheid gecorrigeerd te krijgen. Inmiddels hebben negen ondernemers zich bij ons gemeld die een andere hoofdcode hebben dan 5010 of 5030. Ondernemers die hier ook tegenaan lopen, vragen we om zich bij ons te melden via brenda@debbz.nl

NOW-regeling niet toegankelijk
Een zelfde rechtsongelijkheid, zo je wilt, raakt de groep schippers die op de peildatum in maart geen personeel in dienst had en dus niet in aanmerking komt voor de NOW regeling (financiële ondersteuning door de overheid van het personeel). Dat personeel is nu wel nodig om, met alle beperkingen, weer wat te varen. Dus terwijl de inkomsten laag zijn, zijn de personeelslasten hoog. Ook deze ongelijkheid willen we graag rechtgezet zien.