BBZ blijft aandringen op Noodfonds, ook na versoepeling van de afstandregels

De social distancing regels tijdens het zeilen zijn versoepeld. Dat opent de mogelijkheid voor schepen om in ieder geval in theorie weer te kunnen zeilen. Of het daadwerkelijk wat op gaat leveren valt te bezien, maar aangenomen moet worden dat het voor het overgrote deel te marginaal is om een echt verschil te maken. De BBZ heeft dat tijdens de wekelijkse overleggen met de ministeries van OCW, IenW en EZK laten weten. De dagtochtenmarkt ligt onder de gunstigste omstandigheden rond de 20% van de totale omzet van de sector. Of wel, het is een stapje, en elk stapje is in deze fase belangrijk, maar de redding zal het niet zijn. De BBZ blijft dan ook onverminderd inzetten op een Noodfonds en op verruiming van de generieke maatregelen. Over dat laatste hieronder meer.

De BBZ krijgt regelmatig vragen over de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) en de NOW regeling. Wat betreft de TVL regeling zijn er onduidelijkheden over de berekening van de omzet en voor de NOW regeling worden ondernemers geconfronteerd met afwijzingen.

Een aantal van de vragen over de TVL regeling hebben wij bij het ministerie aangekaart en zijn daarover met hun in gesprek.

Onderstaande vragen/problemen zijn bij ons bekend:

TVL

  • Er zijn verschillen in tijd tussen de BTW aangifte en de momenten wanneer de reizen worden uitgevoerd. De BTW aangifte wordt voor sommige bedrijven gedaan wanneer de factuur voor de boeking wordt verstuurd en voor andere bedrijven wanneer de voorschotten binnenkomen. Dit komt niet overeen met wanneer de reizen worden uitgevoerd. De omzet die wegvalt in juni –  september staat dus niet altijd in de BTW aangifte van juni – september. Er is veel onduidelijkheid naar welke cijfers er gekeken moet worden voor deze regeling. 
  • Voor bedrijven die eind vorig jaar zijn opgestart, wordt de berekening gemaakt op basis van de eerste 4 maanden na de start. Bedrijven die te maken hebben met seizoenswerk worden hierdoor benadeeld omdat er in de 1e 4 maanden na de start nog geen omzet is gemaakt.
  • Bij het invullen van het formulier dient men het KVK-nummer in te vullen, dan verschijnt automatisch de bijbehorende SBI-code. Dit is echter alleen de 1e SBI code en er kan geen keuze worden gemaakt voor bijvoorbeeld de SBI-code van de nevenactiviteiten waarop de TOGS wel kon worden aangevraagd.

NOW regeling

  • Het UWV heeft aan diverse ondernemers een afwijzing gestuurd terwijl de regeling is aangevraagd nadat de versoepelingen bekend zijn gemaakt. Hierover zijn wij nog in contact met het UWV.

Vragen over de TVL of de NOW regeling (en andere regelingen) kunnen gericht worden aan brenda@debbz.nl.