Tweede bochtafsnijding voor bereikbaarheid Ameland gaat niet door: te veel impact op natuur

De Reegeul-Oost in de Waddenzee wordt niet verlegd. De verlegging zou een te hoge impact hebben op de natuurwaarden van de omliggende wadplaten, zo meldt Rijkswaterstaat.

De geulverlegging was, naast de bochtafsnijding van de Vloedgeul, de tweede bochtafsnijding die was voorgesteld voor verbetering van de vaarverbinding tussen Holwerd en Ameland. De verlegging veroorzaakt te veel verlies van permanent ondergelopen zandbanken. Deze zandbanken bevatten algengemeenschappen en begroeiingen met groot zeegras. Dit is van belang vanwege de biomassa en diversiteit aan diersoorten.

Andere mogelijkheden niet haalbaar
Om dit knelpunt weg te nemen heeft Rijkswaterstaat onderzocht of de afmetingen van de geul aangepast konden worden of dat er andere mogelijkheden waren om de geul te verleggen, maar dit bleek niet haalbaar. Het verlies van de zandbanken valt ook niet elders te compenseren.

Lees het gehele artikel op de bron: LC

FOTO RIJKSWATERSTAAT

EOC
BBZ