Fors meer grijze zeehonden geteld in de Waddenzee

Afgelopen voorjaar zijn er 5.687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee zijn 7.649 zeehonden geteld; bijna 17% meer dan vorig jaar. Trendonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre minimale menselijke verstoringsbronnen vanwege de COVID-19 lockdown of mooi weer van invloed zijn geweest.

Tellingen grijze zeehonden in de
Nederlandse Waddenze
e

Om een beeld van de totale aantallen grijze zeehonden in de Waddenzee te krijgen, wordt er door onderzoekers begin april tijdens de ruiperiode geteld. In deze periode van het jaar liggen de meeste grijze zeehonden op het droge, waardoor ze goed zichtbaar zijn. Naast de lokale dieren liggen er dan ook zeehonden die vanuit Engeland en Schotland het gebied gebruiken. Dit jaar was het door de anderhalvemeter-maatregel uitdagend om de tellingen vanuit een klein vliegtuig uit te voeren.

In de winter worden ook de pasgeboren pups op de hoger gelegen zandplaten in het Waddengebied geteld. Het aantal is een indicatie van de lokale voortplanting. In de totale Waddenzee was een toename van 2% in het aantal zeehondenpups, na een toename van 22% het jaar ervoor. De piek in geboortes lag het afgelopen geboorteseizoen rond 19 december, waarbij in Nederland 932 pups werden geteld. Het Nederlandse aantal pups lag ongeveer 12% lager dan het jaar ervoor. Onderzoeker Jessica Schop denkt dat stormachtig weer, vlak voor de telling in december, deze daling sterk heeft beïnvloed. “Het kan zijn dat veel van de pups toen van de kolonies zijn weggespoeld, hetzij naar hoger gelegen platen of duinen waar ze moeilijker te tellen waren, hetzij te water zijn geraakt,” aldus Schop.

Lees het gehele artikel op de bron: Wageningen University

Foto: Sophie Brasseur

EOC
BBZ