Kabinet wijst verzoek coronavergoeding vrachtvaart af

Binnenvaartondernemers krijgen geen schadevergoeding vanwege corona. Het verzoek van CBRB, BLN-Schuttevaer en ASV is door het kabinet afgewezen. Het ministerie van Economische Zaken schrijft in de antwoordbrief aan de brancheorganisaties dat de vrachtvaart niet in aanmerking voor de TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. En evenmin voor opvolger TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten.

“Het doel van de TOGS is om ondernemingen die een dominant effect zien op hun bedrijfsvoering door het wegblijven van de consument als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, te ondersteunen in hun vaste kosten.”

“Naast direct gedupeerde ondernemingen zijn er ondernemers in andere sectoren die ook aanspraak kunnen maken op de TOGS en straks de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling. Dit zijn sectoren waarvoor het aannemelijk is dat zij vrijwel uitsluitend leveren aan de directe gedupeerde ondernemingen en daardoor indirect getroffen worden door de overheidsmaatregelen. Goederenvervoer, waaronder de binnenvaartsector, voldoet niet direct aan deze criteria en valt daarmee buiten de doelstelling van de TOGS-regeling.”

Zuur
BLN-Schuttevaer schrijft op LinkedIn dat de organisatie “constateert dat er in het binnenvaart droge lading vervoer vooral problemen zijn doordat er geen overheidsregelingen zijn die voor de MKB-gezinsbedrijven toegankelijk zijn. De NOW regeling is voor gezinsbedrijven niet van toepassing (meestal geen vast personeel) en in gevallen dat er wel vast personeel is moet het schip ook bij minder reizen wel bemand blijven.”

Lees het gehele artikel op de bron: Binnenvaartkrant

BBZ
EOC