Medemblik ziet liever zonne-eilanden dan turbines in IJsselmeer

Medemblik denkt dat er geen nieuwe windmolens op het land nodig zijn, maar dat de toekomstige schone energie aan de hand van zonne-eilanden voor de kust kan worden opgewekt. Dat wordt de nieuwe energiestrategie van de gemeente.

Daarbij haakt Medemblik gretig aan bij het project ’Wieringerhoek’, waarbij Rijkswaterstaat met andere instanties broed op natuurverbetering in het IJsselmeergebied. Tegelijkertijd is waterleidingbedrijf PWN bezig om bij de kust van Andijk ook drijvende zonneparken te maken.

Anders gezegd: de gemeente wil volgens wethouder Harry Nederpelt met deze koers voorkomen dat er nog meer windturbines in het landschap verschijnen. In reactie op de concept RES kwamen inwoners met alternatieven. Het plan ’Duurzaam Leefbaar’ gaat uit van een beperking van het aantal windturbines, maar ziet vooral kansen voor zonne-eilanden in het IJsselmeer.

„Medemblik is trots op haar open landschap. De komst van extra windmolens zou het typerende West-Friese landschap te rigoureus veranderen”, aldus de wethouder. Met het project Wieringerhoek wordt ook voorkomen dat er windmolens in het open water komen. Het college ziet wel kansen voor zonnepanelen op land en water.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD premium

EOC
BBZ