Eilanden IJsselmeer voor zonnepark

Nieuwe natuureilanden voor de kust bij Andijk en langs de Wieringermeerdijk hebben alleen nut wanneer die worden gecombineerd met zonneparken. Dat stelt Kor Buitendijk uit Bobeldijk. Zijn schetsen gaan rond bij de plannenmakers van Rijkswaterstaat.

Zijn insteek is simpel: alle gemeenten in de regio worden gedwongen plannen te maken hoe ze in de toekomst aan schone energie kunnen komen. De Bobeldijker zag vorig jaar de bui al hangen, toen in de eerste ruwe schetsen een serie windturbines in het open West-Friese landschap verschenen. „We moeten wel naar een beter systeem”, erkent hij grif. „Dan vind ik ook dat je een alternatief moet bieden.” Intussen schaart Medemblik zich al achter de aanpak om met zonne-eilanden de energiebehoefte van de toekomst te vergroenen.

Beste scenario’s
Buitendijk raakte betrokken bij het project Wieringerhoek, waarbij meerdere instanties uitknobbelen wat de beste scenario’s zijn voor het grote water dat aan de Noord-Hollandse kant van het IJsselmeer ligt. Buitendijk ziet daar de grootste kansen liggen. Eerder werd al bekend dat in een van de scenario’s een soort ’archipel’ aan opgespoten eilandjes komt voor de Andijker kust.

Buitendijk schuift dat alternatief liefst snel van tafel. „We zijn eigenlijk al veel verder”, stelt hij. Zijn inbreng? Een serie aan overstroombare graslanden en eilanden voor de stevige dijk van de Wieringermeer. „Deels voor de natuur, deels voor de schone energie”, klinkt het. „Het IJsselmeer is inderdaad onze strategische zoetwatervoorraad. Dus heb je diep water nodig, maar ook iets dat het ecosysteem in diezelfde grote badkuip schoon en zuiver houdt. Onderzoek heeft aangetoond dat je in dat geval ook aan de rand ondieptes nodig hebt. Daarom zijn ook de Marker Wadden aangelegd.”

Die ondieptes, dat kunnen opgespoten eilandjes zijn. En niet in het zeilwater voor de kust van Medemblik, benadrukt Buitendijk. Maar er komen wel twee grotere eilanden voor de kust van Andijk, bij het PWN. En ook die zijn dan deels bestemd voor zonnepanelen.

Luchtfietserij? Kor Buitendijk vindt van niet. „Dat er iets aan de natuurontwikkeling in dit deel van het IJsselmeer gaat gebeuren, staat al opgenomen in de landelijke plannen. Dus de overheid reserveert er al het geld voor. Het is nu zaal te bewijzen dat deze combinatie ook de natuurbelangen kan dienen.”

Waterkwaliteit
De natuurorganisaties zien de plannen van Buitendijk nog niet zitten. Vandaar dat hij nu met een ecologisch onderzoek wil aantonen dat de zonne-eilanden ook goed zijn voor de natuur en de waterkwaliteit.

Bron: NHD

EOC
BBZ