Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook voor de chartervaart

Ondernemers in de chartervaart kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in hun vaste lasten in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor deze Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bedrijven krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000.

De berekening voor de subsidie gaat als volgt:
Subsidie = normale omzet X

(omzetverlies in %) X
(aandeel vaste lasten) X
50 %.

Normale omzet
De normale omzet wordt voor de TVL bepaalt uit de btw-aangifte in 2019 over de periode van 1 juni tot en met 30 september. Als je per kwartaal de btw hebt opgegeven dan neem je en derde deel van de aangifte van het tweede kwartaal van 2019 plus het derde kwartaal.
Voor de chartervaart kan dit een aantal probleem opleveren. De btw aangifte in de chartervaart strookt vaak niet met de omzet welke in die periode wordt gerealiseerd.

Het omzetverlies in 2020 is alleen maar in te schatten en is deels afhankelijk van de versoepeling van de maatregelen de komende tijd. Voor 1 april 2021 dient het werkelijke omzetverlies te worden doorgegeven.

Vaste lasten: een vast percentage
Voor de vaste lasten gelden vaste percentages bij de verschillende branches, Centraal Bureau voor de Statistiek). Dat voorkomt een heleboel berekenen en controleren van vaste lasten. Voor de meest voorkomende SBI-code in de chartervaart 5030 (passagiersvaart en veerdiensten) en ook voor de zeevaart bedraagt dit 43 %. Sommige bedrijven in de chartervaart zijn bij de KvK onder andere SBI codes geregistreerd. Dat kan behoorlijk schelen in de voorberekening van vaste lasten, bv code 7911 (reisbemiddeling) rekent standaard met 4 % vaste lasten.
Wanneer een bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen. Voor sommige bedrijven komt dit nog goed uit.

De BBZ probeert alle problemen te inventariseren om ze met het ministerie van Economische zaken te bespreken.

Kijk voor meer info hier

Voor info over de SBI codes en vaste lasten kijk je hier

BBZ
EOC