Europees Certificaat volgens de Minister niet langer voor de zeezeilvaart

Ja, de Minister is bekend met de weigering van ILT om certificaten voor dagtochten af te geven, maar, zo zegt de Minister, dat is omdat “de ILT geen bevoegdheid heeft om certificaten conform de richtlijn af te geven vanwege het ontbreken van een grondslag, ontstaan door een wijziging van de richtlijn eind 2019. Ik ben daarom hard bezig om in een dergelijke grondslag te voorzien, en tevens voor de korte termijn een werkbare oplossing voor de certificeringsproblematiek te bieden.”

De Minister is het eens met Wystke Postma van het CDA dat “hiermee voor de zeegaande zeilende passagiersschepen een onwenselijke situatie is ontstaan. Ik werk daarom hard aan een oplossing voor de certificeringsproblematiek; zowel structureel door aanpassing van regelgeving als voor de korte termijn. Daarbij zal de wens van de sector meegenomen worden. Voor de korte termijn zal ik de ILT verzoeken om, vooruitlopend op aanpassingen in de regelgeving, tijdelijke verklaringen af te geven waarbij de voorschriften van de richtlijn worden toegepast.”

Europese Richtlijn 2009/45/eu
Eigenaren van Nederlandse zeezeilschepen, die hun schepen hebben gekeurd volgens de eisen van Europese Richtlijn 2009/45/eu krijgen geen certificaten. De keuringen zijn verricht, de keuringskosten zijn betaald, maar ILT weigert de bijpassende certificaten uit te geven. Er wordt daardoor gevoelige extra financiële schade geleid door ondernemers die in tijden van Corona al met ongekende tegenslagen te kampen hebben.

De certificaten zijn van groot belang voor de Nederlandse zeilvaart. De Nederlandse eisen voor zeilschepen stoppen bij 36 passagiers. De Richtlijn biedt sinds 1998 de mogelijkheid om met meer dan 36 passagiers dagtochten te varen.

De BBZ betwijfelt of er een wijziging is geweest in het toepassingsgebied van de Richtlijn en zal daar nadere vragen over stellen. Belangrijk is dat er bij de gekozen oplossing ook draagvlak is in het buitenland, het vaargebied van de zeevaart.

Lees het gehele artikel op de bron: BBZ

BBZ
EOC