Motie ingediend

Motie ingediend
D66 en CDA hebben een motie ingediend om de regering aan te sporen tot een snelle reactie op de hulpvraag van de BBZ. Het indienen van de motie viel ongeveer gelijk met de brief in antwoord op Kamervragen van Minister Van Nieuwenhuizen over de maatregelen die de regering getroffen heeft voor de chartervaart. Zij verwijst in haar brief naar het steunpakket en de aanvullingen daarop uit het tweede noodpakket die de sector ondersteuning bieden.

De BBZ is blij met de reactie van de Minister maar niet echt ingenomen met de inhoud er van.

TOGS en TVL
De TOGS regeling, door interventie van het CDA en D66 ook opengesteld voor de binnenvaart en later voor de zeevaart, leverde 4000 euro op. De TVL regeling moet nog komen maar de ‘opbrengst’ is nog onduidelijk. Het maximum bedrag is 50.000 euro,  maar de kans is groot dat dit alleen aan bedrijven met 250 werknemers zal worden toegekend en dat er voor de kleine ondernemers een aanzienlijk lager bedrag uitrolt. De omzetschade van een gemiddeld charterbedrijf is 90%.

We zijn blij met de 4000 euro uit de TOGS regeling, maar het is een druppel op de gloeiende plaat, zeker omdat de vaste lasten doorlopen.

NOW
De NOW regeling waar de Minister naar verwijst, is niet op ons toepassing. De NOW biedt verlichting van de personeelslasten. Gekeken wordt naar de lasten in eerdere jaren als vergelijking en de ijkdatum is in maart. In maart is er in onze branche doorgaans alleen sprake van een mondelinge overeenkomst en staat er nog geen personeel op de loonlijst. In de enkele gevallen, waarbij er al wel personeel in dienst was, biedt de NOW ruimte.  Dus ook voor de werknemers biedt de NOW weinig perspectief omdat zij alleen een mondelinge overeenkomst gesloten hadden.

Noodfonds en versoepeling
Twee belangrijke vragen laat de Minister onbeantwoord (en hopelijk brengt de hierboven genoemde motie daar verandering in). We wachten nog op een antwoord op de aanvraag van het noodfonds en de BBZ heeft gevraagd om (in navolging van andere sectoren) ook voor de chartervaart verdere afschaling van de ‘anderhalve meter maatregelen’ door te voeren. Concreet betekent dit dat we verzocht hebben om de afstandregel aan boord voor niet-risico groepen los te laten. We hebben dat scenario uitgewerkt en inclusief protocol ingeleverd bij IenW. Vanavond tijdens de persconferentie hopen we daar meer over te horen.

Lees hier de reactie van de Minister op de ingediende motie