Minister kiest voor tijdelijke verlenging van certificaten

Minister Cora van Nieuwenhuizen antwoord op schriftelijke vragen van verschillende Tweede Kamerleden dat de chartervaart voldoende geholpen is wanneer certificaten langer geldig blijven tijdens de Corona-crisis. Daarnaast hebben ze recht op TOGS en eventueel TVL.

Zeilende passagiersschepen welke op 15 maart een geldig veiligheids-certificaat hadden mogen doorvaren tot 23 september. Er wordt tot dan niet beboet op verlopen certificaten. In EU verordening (EU) 2020/698 van 25 mei is vastgesteld, dat binnenvaart-certificaten zes maanden respijt krijgen in geval van verlopen certificaten. Hoe er na 23 september 2020 wordt omgegaan met binnenschepen waarvan het certificaat verloopt is op dit moment nog niet bekend.

De chartervaart kan eigenlijk nauwelijks varen onder de anderhalve meter beperking die het kabinet heeft ingesteld vanwege het Covid-19 virus. Hierdoor zijn de inkomsten van ondernemers in de chartervaart eigenlijk tot nul gereduceerd. Een groot probleem is de dreiging dat ondernemers keuringen en certificering niet meer kunnen betalen, waardoor schepen hun certificaat verliezen. Bij opnieuw certificeren zou dat schip dan als ‘nieuw schip’ aan de nieuwste eisen van ESTRIN moeten voldoen, wat financieel en technisch haast onmogelijk is.

Daarom vraagt de chartervaart een noodfonds om ondernemers hun schip te laten behouden en aan de veiligheid-voorschriften te kunnen blijven voldoen. De minister kiest er nu voor om minder veilige schepen te laten doorvaren met het risico dat ze meer dan 6 maanden uit hun certificaat gaan lopen, en daarbij als ‘nieuw schip’ worden gezien. Ook na een slecht seizoen zal er immers geen geld meer zijn voor certificering.

De minister eindigt haar brief met: “Het belangrijkste vind ik dat de sector, na een verloren start van het seizoen, zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Over de manier waarop dit kan ben ik met de sector in gesprek. Ik informeer u hierover vóór het zomerreces.”

Lees hier de gehele brief van Minister van Nieuwenhuizen.

BBZ
EOC