Noodpakket 2.0 niet toereikend

De BBZ kaart bij Tweede Kamerleden aan dat het noodpakketten niet toereikend zal zijn, ook noodpakket 2.0 niet, om te voorkomen dat ondernemers in de chartervaart failliet gaan. We vragen de Kamerleden om ons verzoek aan de minister van enige tijd geleden te ondersteunen en om de minister tot een reactie te bewegen. Om de vloot te behouden is meer hulp nodig. De steunmaatregelen zijn nog steeds niet voor iedereen goed toegankelijk of geheel passend voor onze sector.

Er moet ook echt aandacht komen voor de zeevaart (en de TOGS regeling). Zij vallen nog steeds buiten de steunmaatregel. Daarnaast wordt nogmaals aangedrongen op het oprichten van een noodfonds voor het voortbestaan van de schepen. De beelden van de manifestatie van 9 juni zorgen voor een mooi beeld van de zeilvloot.

De BBZ, voor de goede orde, zet zich niet alleen voor de zeilschepen in, maar ook voor de motorchartervaart, of wel de hele sector.