Groene strand Ameland van grote betekenis voor natuur

Bij Ballum op Ameland is de laatste tientallen jaren een natuurgebied ontstaan dat volgens Rijkswaterstaat zeer bijzonder is. Op verschillende Waddeneilanden zijn ‘groene stranden’ ontstaan, maar de ontwikkelingen op Ameland gaan wel heel snel. Toch is dit groene strand lang niet bij iedereen in beeld als belangrijk natuurgebied.

Johan Krol van het Amelander Natuurcentrum brengt al jaren in kaart welke speciale natuur in het gebied te vinden is. Hij komt er gemiddeld zo’n 120 plantensoorten tegen. En daar zitten ook heel zeldzame bij. Een overzicht is hier te vinden. Ook broeden en verschillende soorten vogels, zoals de eider, bruine kiekendief, lepelaar, stormmeeuw, en nog veel meer. Soms zitten er ook zeer zeldzame strandbroeders bij zoals de strandplevier, die vorig jaar een jong grootbracht.

Dat was niet altijd zo, zegt Johan Krol. “Het is begonnen met een kale zandplaat waar met hoog water misschien een stuk of wat meeuwen stonden.”

Het is met name de dynamiek van het gebied wat het trekt. “Zo is half Nederland ontstaan na de laatste ijstijd en dat zie je hier nu gebeuren. Een heel nieuw stuk natuur op Ameland van misschien wel honderd hectare groot.” Ecoloog Lies van Nieuwerburgh is erg positief over het gebied. “Het groene strand is zo’n dynamisch gebied. Dat vind je niet zomaar in Nederland. Je hebt op Terschelling een groen strand en ook op Schiermonnikoog. Het is hier wel heel dynamisch. Zoals Johan Krol ook vertelt. Het verandert elk jaar en dat is heel bijzonder. En ook dit biotoop is bijzonder in heel Europa.”

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland

Of lees het verslag van Johan Krol over het Groene Strand hier

BBZ
EOC