Alternatief energieplan: zandbanken met zonnepanelen in IJsselmeer

Met de boodschap ’er valt iets te kiezen’ trekt Kor Buitendijk met zijn alternatieve Regionale Energiestrategie ’Duurzaam leefbaar’ de achttien gemeenteraden langs in energieregio Noord-Holland Noord. Hij heeft met zijn achterban een plan gemaakt met nauwelijks ’zon en wind op land’. Een diametraal andere aanvliegroute dan die van de officiële concept-RES, waarin het toekomstige landschap gedomineerd gaat worden door windturbines en zonneweides.

Buitendijk praatte op 26 maart mee in de stuurgroep RES, in de digitale vergadering. Woensdag 27 mei is hij weer welkom. Dan gaat hij vertellen hoe teleurgesteld hij erover is, dat zijn alternatief bij de gevestigde orde zo weinig weerklank krijgt. Hij wil vijfduizend handtekeningen verzamelen voor een burgerinitiatief, om ’Duurzaam leefbaar’ in oktober op de agenda van Provinciale Staten te krijgen. Tegelijk met de officiële RES.

Zonnezandbanken
Op twee punten wijkt ’Duurzaam leefbaar’ af van het officiële concept. Er komen meer zonnepanelen op grote daken in de Noordkop en in het IJsselmeer komen zonnezandbanken. Windturbines zijn amper nodig. „Als je kijkt wat er mogelijk is op daken in bijvoorbeeld de gemeente Hollands Kroon, daar ligt zomaar dertig windturbines aan zonnepanelen, bij wijze van spreken. En wat gebeurt ermee? Niks! Ik zou zeggen: kies daar waar het kan en het de minste overlast geeft.”

Lees het gehele artikel op de bron: NHD

BBZ
EOC