BBZ enquête en Ledental groeit

Enquête

De BBZ heeft een enquête opgesteld om nog beter te krijgen in de huidige financiële situatie in de sector en de vooruitzichten. Om een goed beeld te krijgen van de behoefte aan overheids ondersteunings-maatregelen en de werking van de bestaande regelingen, hebben we een nieuwe enquête opgezet. De feedback helpt ons om gericht te lobbyen voor verbetering of aanvullende maatregelen. Dit staat los van het verzoek om het noodfonds. Klik hier om de enquête in te vullen. (Zowel leden als niet leden kunnen de vragenlijst invullen.)

Ledental BBZ groeit

In de afgelopen maand hebben 15 scheepseigenaren zich aangemeld als nieuw lid van de vereniging. In totaal staan er nu ruim 180 leden ingeschreven als scheepseigenaar (en in totaal dus ruim 200 schepen). Juist in tijden van crisis is het belangrijk met één krachtige stem te spreken en met de nieuwe leden er bij wordt de stem van de sector alleen maar sterker. De BBZ vertegenwoordigt al 40 jaar lang de belangen van professionals in de chartervaart. Er is kennis en ervaring verzameld en er is een ruim netwerk opgebouwd. Dat netwerk van politici, zusterorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties, helpt ons nu om het hoofd te bieden aan de grote tegenslagen die iedereen te verwerken heeft.
Klik hier en word ook lid.