Tweede Kamer komt op voor binnenvaart

Diverse partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet meer doet voor de binnenvaart om de klappen door de coronacrisis te verzachten. Tijdens het Algemeen Overleg Binnenvaart en Maritiem op 14 mei, dat als gevolg van de coronamaatregelen deze keer schriftelijk plaatsvond, stelden ze in hun vragen voor om onderdelen van het noodpakket voor bedrijven ook open te stellen voor binnenvaartondernemers.

D66 merkte bijvoorbeeld op dat de binnenvaart met financiële problemen kampt door de corona­crisis en tussen wal en schip dreigt te vallen bij het noodpakket dat het kabinet voor bedrijven heeft ingesteld. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) blijkt bijvoorbeeld voor gezinsbedrijven niet van toepassing, omdat zij meestal geen vast personeel in dienst hebben. Ook de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) is vaak niet toepasbaar, omdat de problemen niet direct, maar indirect als gevolg van vraaguitval voortvloeien uit de coronamaatregelen. De partij wil weten of minister Van Nieuwenhuizen onderzoekt “of de TOGS- of NOW-regeling met terugwerkende kracht verbreed kan worden om de gevolgen voor de maritieme sector zoveel mogelijk te verzachten?“

Liquiditeitsproblemen
Ook de SGP vraagt daarom. “In de goederenvaart dreigen donkere wolken, omdat bij verschillende schippers de omzet over de laatste maanden gehalveerd is. Sommige schepen zijn stilgelegd. Contracten worden ontbonden of in het nadeel van de schipper aangepast. Zowel de NOW als de TOGS zijn (vaak) niet van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen, maar dat is alleen uitstel van betaling.”

“Subsidies moeten ook naar kleine schepen”
De ChristenUnie spreekt haar zorgen uit dat eigenaren van kleine schepen achter het net vissen bij de regelingen uit de Green deal. De partij vraagt de minister hoe ze gaat voorkomen dat deze doelgroep “subsidies voor verdere verduurzaming mislopen omdat zij, in tegenstelling tot grote multinationals, geen financiële ruimte hebben om hun schepen schoner en duurzamer te maken? Deelt de minister de notie dat dit de subsidieregelingen juist averechts zou doen laten werken, aangezien juist kleine bedrijven zonder grote winstmarges en daarmee financiële ruimte die subsidies bieden extra hard nodig hebben?”

Lees het gehele artikel op de bron: Binnenvaartkrant

Of lees het artikel hierover in de Scheepvaartkrant

BBZ
EOC