Protocollen

Al enige tijd is de BBZ bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om in de 1,5 meter samenleving  weer te kunnen varen. Protocollen zijn ontwikkeld en onderzocht wordt hoe dat allemaal in zijn werk moet gaan straks. Een ding is duidelijk: uniformiteit in de anderhalve meter protocollen en uniformiteit in de beoordeling ervan zijn belangrijk en dat ontbreekt er nu aan.  

  • Eenheid in de protocollen en een centrale regie zijn nodig om ondernemers de zekerheid te geven dat zij contracten kunnen aangaan met klanten en de contracten ook kunnen naleven.  
  • Uniformiteit is nodig om te voorkomen dat elke regio zijn eigen oordeel gaat geven over een keur aan uiteenlopende protocollen en dat dat verrassingen gaat opleveren. 
  • Ten slotte is een centrale regie belangrijk omdat schepen varen tussen verschillende regio’s . Het is belangrijk dat er onderlinge afstemming komt en dat verrassingen door verschillende opvattingen over de protocollen worden uitgesloten 

De BBZ is daarom in overleg met de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s om een goede stevige procedure neer te zetten. Om verwarring te voorkomen is het belangrijk dat er geen alternatieve protocollen in omloop worden gebracht (gebruik de BBZ protocollen) en dat de duidelijkheid over de procedure wordt afgewacht.  Ze moeten uiteraard aangepast worden aan het eigen schip, maar wijk zo min mogelijk af van het basisprotocol om problemen te voorkomen. Zodra de duidelijkheid er is zullen wij daarover berichten. 

Klik hier voor veelgestelde vragen over de protocollen. 

Noodfonds 
Wij realiseren ons dat de meeste schepen niet onder de 1,5 eis kunnen varen, maar willen tegelijkertijd de pogingen van hen die dit wel kunnen of willen onderzoeken, hoe marginaal dat ook is, maximaal ondersteunen. Wij geloven niet dat de anderhalve meter oplossingen de noodzaak voor een fonds of substantiële financiële steun van de overheid weg nemen. Die steun zal nodig zijn en de BBZ blijft daar dus op inzetten. 

Werknemers en ZZPers 
Onze aandacht is deze eerste weken erg gericht geweest op de ondernemers, de scheepseigenaren. We horen graag van bemanningsleden en ZZP’ers in de sector hoe het hen vergaat in tijden van Corona en hoe de BBZ het beste kan ondersteunen. Dat kan gaan over uitkeringen, vaarbevoegdheden, opleiding of keuringen, maar ook over contractvormen bijvoorbeeld. Neem contact op en spar met ons over de mogelijkheden. Stuur je mail brenda@debbz.nl