Nieuwe boeien in het Hoornse Hop

In het Hoornse Hop ten zuiden van Hoorn zijn de laatste tijd verschillende boeien gelegd. Vanuit Hoorn ligt er een ca 1 kilometer lange beboeide geul richting de Nek-hoek. De bedoeling is dat RWS deze betonde geul komende zomer gaat maaien wanneer er overlast door fonteinkruid zou ontstaan. De betonning heeft geen licht-boeien of een lichtenlijn.

Voor het transport van zand naar het toekomstige stadsstrand liggen er een tiental rode boeien die een dieper-water geul aangeven. Ten westen van Hoorn wordt een strand aangelegd waarvoor het zand door vrachtschepen wordt aangevoerd. Dit zand wordt opgezogen uit een geul welke het Markermeer-slib moet vangen nabij de Marker Wadden. Het gebied waar de werkzaamheden plaats vinden is verboden toegang en afgezet met gele boeien met rood topteken.

Afbeelding: waterplantmelder

EOC
BBZ