Verschillende havens dicht door coronavirus

De havens en jachthavens op de Waddeneilanden gaan tot 1 juni dicht in verband met het coronavirus en de maatregelen van de overheid. Dat is dinsdagochtend besloten tijdens een overleg van de overkoepelende Stichting Jachthavens Waddeneilanden.

Bataviahaven is voor de recreatievaart gesloten, maar heeft weinig ruimte. Voor stilligende charterachepen hanteert Bataviahaven het winter tarief. Ook Leeuwarden en Franeker hanteren voorlopig het wintertarief. De haven van Medemblik biedt stilliggende charterschepen een goedkoop maandtarief aan in de Oosterhaven/Voorhaven van 6,54 per strekkende meter incl. BTW.

Amsterdam verzoekt álle schepen die de Amsterdamse haven binnenkomen een Maritieme Gezondheidsverklaring (MHoD) in te dienen, ongeacht de situatie aan boord. Deze MHoD dient minimaal 6 uur voor aankomst bij Pilot Station ingediend te worden en mag niet ouder zijn dan 24 uur. Download hier de maritieme gezondheidsverklaring

De haven van Hoorn is gesloten voor charterschepen met gasten, voorlopig tot 6 april. De haven van Volendam is geheel gesloten. Sommige havens in Friesland zijn open maar hebben hun sanitair-voorzieningen gesloten.

De haven van Enkhuizen heeft op dit moment nog geen besluiten genomen over eventuele verlaging of aanpassing van de tarieven. Dit mede omdat zij de duur van de Corona maatregelen nog niet kunnen overzien. Om de liquiditeit bij ondernemers nu niet verder aan te tasten is wel een aantal maatregelen getroffen m.b.t. gemeentelijke belastingen. Tot 1 juli 2020 betreft dit het opschorten van: 

  • Het versturen van nieuwe belastingaanslagen 
  • Het versturen van aanmaningen en dwangbevelen voor betaling van eerder opgelegde belastingaanslagen 

Dit geldt voor de OZB, de toeristenbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, precario en zakelijke havengelden. Voor verder informatie kijk je hier

De brugbediening in sommige provincies blijft per 1 april in de winterregeling. Door ziek personeel en kans op besmetting van personeel wordt deze maatregel genomen. Wanneer je door een of meer bruggen wilt kan je beter even bellen over welke dienstregeling wordt gehanteerd.

BBZ
EOC