Kabinet neemt pakket maatregelen voor banen en economie

Ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maken tientallen miljarden vrij om bedrijven en werknemers in Nederland te beschermen tegen de coronacrisis. Zo komt er een noodloket voor sectoren die hard zijn getroffen door de coronamaatregelen en wordt het inkomen van zzp’ers aangevuld. Er is geen maximumbedrag aan de maatregelen vastgesteld, voor het komende kwartaal gaat de overheid uit van zo’n 10 tot 20 miljard euro.

Wat is er voor de chartervaart interessant?

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
Wellicht de verruiming van de regeling voor werktijdverkorting. Die krijgt een nieuwe naam (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) en wordt fors verruimd. Tot nu neemt de overheid tot maximaal 70 procent van het salaris over. In de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent. Voorwaarden zijn wel dat er niemand ontslagen wordt, de lonen doorbetaald worden en dat er sprake is van een omzetverlies van zeker 20 procent sinds 1 maart.
Nog niet duidelijk is hoe dit gaat met mensen die een nul-uren contract hadden en waarvoor het werk weg valt.

Er is nog geen aparte website of loket waar het noodfonds kan worden aangevraagd. Minister Koolmees heeft uitkeringsinstantie UWV ingeschakeld om dat zo snel mogelijk op poten te zetten.

Noodloket
Daarnaast kun je straks ook terecht bij het zogenoemde noodloket. Daar kunnen ondernemers die momenteel het zwaarst worden getroffen door de coronamaatregelen, zoals bedrijven in de horeca, de culturele sector en de evenementen- en reisbranche, terecht voor een directe tegemoetkoming van 4000 euro. Het kabinet komt nog met een lijst met sectoren. Ook dit loket moet nog worden geopend.

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet. “De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen”, aldus staatssecretaris Keijzer

ZZP-er
Er komt een speciale, tijdelijke regeling waarmee zzp’ers voor een periode van drie maanden een aanvulling krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet terugbetaald te worden. De vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zelfstandigen niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel inkomen heeft. De procedure om voor deze inkomensondersteuning in aanmerking te komen wordt versneld.

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht, vanaf 1 maart 2020. Minister Koolmees drukte zzp’ers op het hart niet meteen morgen naar de gemeente te rennen. “Want we hebben wel tijd nodig dit op te zetten, dus wacht nadere berichtgeving af”, legde hij uit.

Voorlopig geen belasting betalen
Getroffen ondernemers, van klein tot groot, hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen. Verder kunnen ondernemers uitstel van belasting aanvragen, zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen. De invordering stopt dan direct. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

De Belastingdienst heeft een speciale informatiepagina over het coronavirus in het leven geroepen op de website.

BBZ
EOC