Veel annuleringen in de chartervaart

16 maart – De eerste annuleringen komen nu snel binnen in de chartervaart. Voor een aantal schepen die nog via Airbnb verhuurd werden is het een zware domper. Airbnb meent dat ze door de overheid gedwongen zijn te annuleren en betaalt daarom haar klanten het volle pond terug. Ten koste van de verhuurder.

De zeevaart en de motorpassagiersvaart beginnen wat eerder dan de binnenlandse zeilvaart, en daar komen nu al heel veel annuleringen binnen. Tot gisteren waren dit annuleringen door de klanten en worden in principe de annuleringsvoorwaarden uit het contract aangehouden. Duitse scholen krijgen van de overheid de verplichting om reizen tot en met april te annuleren, waarbij de annuleringskosten door de overheid gedragen zullen worden. Er wordt ook al gesproken dat alle Duitse schoolreizen van dit schooljaar geannuleerd moeten worden.

Nu echter de horeca ook verplicht haar deuren moet sluiten lijkt een andere situatie te ontstaan, en zal de verhuurder contact moeten opnemen met de klant. De BBZ is inmiddels aan het uitzoeken wat dit verandert aan de annuleringen. In het slechtste geval zal de verhuurder geen annuleringskosten krijgen. In veel gevallen zal gezocht worden naar maatwerk, soms door het verschuiven van boekingen naar de toekomst. Een bestaande klant vast houden lijkt belangrijker, nieuwe klanten zijn niet makkelijk te vinden, zeker net op dit moment.

Daarnaast is de BBZ bezig om allerlei partijen te bewegen om de kosten voor de chartervaart te beperken. Te denken valt aan de havengelden, de verzekeringspremie, hypothecaire lasten of de kosten voor certificeringen. De branche komt financieel immers onder druk te staan. Ook wordt gekeken welke mogelijkheden de overheid heeft voor ondersteuning of bijstand.

De zeevaart heeft haar eigen problemen. Naast annuleringen voor grotere evenementen is ook het internationaal varen een probleem. Op de Azoren mogen gasten niet meer van boord en mag alleen aangelegd worden om te provianderen. De Thalassa besloot daarom met School at Sea door te varen naar naar Nederland, de Twister, ook onderweg vanaf de Carieb naar Nederland bezoekt de Azoren wel, maar moet iedereen aan boord houden. Dit zullen meer havens gaan doen.

De Wylde Swan had de grootste moeite om op het Caribische eiland St. Lucia in te klaren, maar dit is wel gelukt. Andere eilanden staan echter niet met open armen te wachten op toeristen. Omdat sommige grenzen gesloten zijn kunnen gasten soms niet meer naar huis vliegen. Daarbij komt het risico om aan boord een Corona besmetting te krijgen wat kan leiden tot quarantaine maatregelen.

Voor de Race of the Classics die volgende week gevaren plaats zou vinden met 20 schepen wordt een oplossing gezocht waarbij verschuiving naar het eind van het seizoen de oplossing lijkt. Hoewel er nog geen definitieve bevestiging is lijkt Hamburg Geburtstag begin mei niet door te gaan.

Zowel Hoorn als Harlingen en waarschijnlijk binnenkort ook andere havens vragen een Maritieme Gezondheidsverklaring (MHoD) in te dienen, ongeacht de situatie aan boord. Deze is hier te downloaden

Ook de BBZ probeert alle ontwikkelingen in hun blog bij te houden, kijk hiervoor hier

BBZ
EOC