Nieuwe regels voor Strontrace en Beurtveer

In 2020 gaat de Strontrace van start in drie klassen: de Lichte, de Zware én de Vrije klasse. Zo is afgelopen woensdag besloten op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Zeilvracht.

Al enige jaren neemt het aantal deelnemers voor de Strontrace af. De vereniging wil het tij keren door in de “Vrije klasse” het aantal bemanningsleden vrij te geven. Er zijn groepen die gezamenlijk een schip in de vaart houden en het (nog) niet aandurven om met relatief kleine bemanning een zo zware oefening onder zeil aan te gaan. De Vrije klasse is een volwaardige klasse die gaat varen onder hetzelfde reglement. En zal straks ook een winnaar kennen die een tinnen brijlepel krijgt.

Ander bijzonder besluit van de Algemene Ledenvergadering is dat het vanaf Strontrace 2020 is toegestaan is om een elektrische mastlier te gebruiken. Veel schepen zijn al met een dergelijke lier uitgerust.  Zij zien nogal eens af van deelname omdat het veel tijd en geld kost om alles om te bouwen naar handmatig zetten en strijken van de zeilen.

Rusttijd tactisch gebruiken
Voortaan mag de verplichte rusttijd in de beurtveer verdeeld worden over twee keer 6 uur, waarvan 1 keer in Durgerdam. De andere rusttijd is vrij in te zetten op heen- of terugreis. Zo kan de rusttijdtactisch ingezet worden. Een nieuwe route mogelijkheid voor de havens op het IJsselmeer is ook zonder veel discussie aangenomen.

Meer discussie ontstond er rond het wel of niet verplicht stellen van traditionele navigatie. Als organisatie is het onmogelijk regels aan deelnemers op te leggen, waardoor de veiligheid in het geding komt. De organisatie vraagt de schippers daarom uit vrije wil de uitdaging aan te gaan om zo min mogelijk de elektronische mogelijkheden in te zetten.

De Vereniging Zeilvracht zet met deze besluiten volgende stappen op weg naar een zeilende toekomst. De wedstrijden worden dit jaar gehouden in de Strontweek van 9 tot en met 17 oktober 2020.

Kijk hier voor meer informatie

BBZ
EOC