Hoorn voert Corona-protocol in voor bezoekende schepen

In verband met de mogelijke gevolgen van het Corona virus is vanuit de gemeente Hoorn een protocol opgesteld dat vanaf 14 maart 2020 van kracht is voor de Hoornse havens.  Het protocol is door de veiligheidsregio Noord Holland getoetst en gaat gehanteerd worden als standaard in de gehele regio.  Wij gaan er van uit dat u hierover door de veiligheidsregio verder wordt geïnformeerd.

Het protocol is van toepassing op de riviercruise schepen, de bruine vloot en passanten uit de recreatievaart.

Riviercruise en bruine vloot schepen
Voor alle riviercruise en bruine vloot schepen die de havens van Hoorn aandoen dienen de Maritime Declaration of Health (MDoH) in te vullen en tijdig in te sturen. Deze dient per e-mail gestuurd te worden naar het havenkantoor van Hoorn. Deze MDoH mag niet ouder zijn dan 24 uur, en dient tenminste 6 uur voor aankomst naar het havenkantoor van Hoorn verstuurd te worden. Het MDoH formulier is van origine bestemd voor internationaal scheepsverkeer.  In dit geval is het van toepassing op alle binnenlandse reizen. 

Deze MDoH kan je hier downladen

Mocht u vragen hebben dan kan je de havendienst bereiken op: tel nr:   06-54 20 28 28 of via email:  havendienst@hoorn.nl

Download hier het Covid-19 Protocol van de haven van Hoorn

EOC
BBZ