30 % reductie op brandstof mogelijk met windenergie

Nader onderzoek heeft onlangs bevestigt dat ten minste 30% jaarlijkse brandstof- en emissiebesparing voor de zeevaart mogelijk is. Experts uit de scheepvaart en Britse overheidsfunctionarissen bekeken de tests in de windtunnel aan de Universiteit van Southamptonvan het meest recente Windship Technology-model.

Het gepatenteerde in het VK ontworpen windschip rig systeem wordt beschouwd als het krachtigste brandstof- en emissiebesparende windsysteem op de markt, wat de scheepvaartindustrie aanzienlijk zal helpen om dichter bij de 50% reductie in emissies in 2050 te komen. De IMO heeft windaandrijving onlangs erkend als een van de oplossingen voor de scheepvaart om te voldoen aan de doelstellingen voor koolstofarm maken, zoals uiteengezet in de MEPC_C75_Inf26.

De oplossing, bekend als het Windship Auxiliary Sail Propulsion System (WASPS), maakt gebruik van fixed wing sail-technologie, waarbij drie 35-meter hoge masten geïnstalleerd op het dek van een schip elk drie aerodynamische vleugels hebben. Met het systeem kan het motorvermogen worden verlaagd om dezelfde snelheid te bereiken en zo brandstofbesparing en emissiereductie te maximaliseren.

Windship stelt dat haar oplossing jaarlijks minimaal 30% van de CO2-uitstoot kan besparen. Het windschipsysteem in combinatie met minder motoromwentelingen en andere scheepsoptimalisatie zou tot 80% reductie van brandstof en uitstoot kunnen leiden. Simon Rogers, technisch directeur zei: “We zijn verheugd over de resultaten van de windtunneltests en ze illustreren verder hoe we de scheepvaartsector kunnen helpen met vermindering van de CO2-uitstoot. We zijn in gesprek met potentiële ontwikkelingspartners om het prototypesysteem te bouwen en te installeren. ”

Kijk hier voor meer info