Meer zwerfafval in de Waddenzee

Er is in 2019 meer zwerfafval teruggevonden in de Waddenzee dan in het jaar daarvoor. Het gaat dan met name om plastic afval, dat voornamelijk afkomstig is van de MSC Zoe. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat door Bureau Waardenburg en de Waddenunit van het ministerie van Landbouw en Natuur.

Het onderzoek is in 2018 begonnen en ook in 2019 uitgevoerd. Het is gedaan op plekken waar normaal geen mensen komen. Er zijn drie locaties drie keer gemonsterd op zwerfafval. De Steenplaat tussen Texel en Vlieland, het eilandje Griend en Zuiderduintjes op het Groninger Wad.

Op alle drie plekken is er meer gevonden, met name plastic afval. “Het was wel opvallend dat we meer tegen kwamen. Maar dat was ook wel te verwachten na de ramp met de MSC Zoe”, zegt onderzoeker Elise Bravo Rebolledo van Bureau Waardenburg.

Met name op Zuiderduintjes tussen Rottumeroog en Borkum lag veel troep, terwijl dat in 2018 nog de schoonste plek was omdat het verboden gebied is voor mensen. Opvallend was ook de vondst van veel paraffine.

Het onderzoek wordt gedaan om zicht te krijgen op de bronnen van het zwerfafval en op trend in hoeveel en wat voor soort afval in de Wadden te vinden is. Na twee jaar onderzoek is het nu nog te vroeg om antwoorden op die vragen te geven. Maar waar de onderzoekers en de opdrachtgever niet op gerekend hadden, was het verlies van 342 containers door de MSC Zoe.

Door het onderzoek in 2018 bestaat er nu een goed beeld van de situatie van voor de containerramp en kan het gebruikt worden als een zogenoemde ‘nulmeting’. Dat maakt het makkelijker om zicht te krijgen op waar het MSC Zoe afval blijft. Na verloop van tijd werd er wel steeds minder van dat afval gevonden.

Kijk hier voor meer info: RWS

BBZ
EOC