Gastvrijheid havens Medemblik sterk verbeterd

De gastvrijheid is in de havens van Medemblik sterk verbeterd maar de exploitatie is nog niet kostendekkend Dat blijkt uit het evaluatierapport over de Stadshavens BV. dat in 2015 een zelfstandig bedrijf is geworden met alleen de gemeente Medemblik als aandeelhouder. Bij het oprichten van de Stadshavens BV. kreeg het bestuur van de Stadshavens een taakstelling mee: concurrerend, financieel onafhankelijk, een uitstekende dienstverlening en een meerwaarde voor de toeristen zijn.

Nu 5 jaar lager is het tijd om de afgelopen 5 jaar te evalueren, of alles is gelopen zoals gepland, of er nog wensen zijn voor in de toekomst en waar verbeterpunten liggen. De Stadshavens BV. heeft de wind in de zeilen, mede door de grote problemen met de plantengroei in het Markermeer: meer en meer watersporters mijden het Markermeer en maken gebruik van het IJsselmeer Tevens is het einde van de recessie goed geweest voor de stadshavens, de economische groei was duidelijk merkbaar.

Ook ging de start van de Stadshavens BV. niet zoals gewenst, er moesten zelfs nog diverse praktische dingen geregeld worden en bleek ook het voormalige hoofd van de havendienst niet inpasbaar in de organisatie. Maar ook bleek dat het personeel niet beschikte over de vereiste nautische opleidingen en was er sprake van achterstallig onderhoud en bleek de integratie van de Stichtingshaven (Westerhaven) een proces van vallen en opstaan.

Leegloop door slecht functionerende havenbedrijf
Voor de start van de Stadshavens BV. werden de havens beheerd door het havenbedrijf, en dit bedrijf kreeg veel klachten over de klantgerichtheid. In 2015 trad Wijnand Baerkens aan als de nieuwe directeur van de Stadshaven BV. die direct met grote ambitie, voortvarendheid en professionaliteit aan het werk is gegaan. Vanaf dag 1 was dit merkbaar. De Stadshavens BV. heeft klantgerichtheid direct als prioriteit 1 verheven, ging het personeel actiever toezicht houden en contact zoeken met klanten en kwam er een betere wifi-infrastructuur en verhuisde het havenkantoor naar de Pekelharinghaven.

Kostendekkend
Stadshavens BV heeft als opdracht kostendekkend te zijn, maar dit helaas nog niet helemaal gerealiseerd. De gemeente heeft duidelijk gesteld dat de overheid als eigenaar van de haven geen subsidies zal verlenen en dat de continuïteit van de haven bij voortdurende verliezen in het geding zou kunnen komen. In 2016 heeft de Stadshavens BV een kleine winst kunnen boeken maar in 2015, 2017 en 2018 werd er verlies geboekt.

Grootste veroorzakers van het verlies zijn de scherp gestegen personeelskosten, Stadshavens BV is van 6 naar 9 fte. gegaan en is de brug/sluisbediening niet kostendekkend. Het contract over de brug/sluisbediening loopt dit jaar af en dat schept mogelijkheden voor een nieuwe onderhandelingssituatie en dus scherper prijzen.

Lees het gehele artikel op de bron: Medemblik Actueel

EOC
BBZ