Uitgebreide werkzaamheden sluis Den Oever

De schutsluis van Den Oever gaat vanaf 26 oktober 2020 tot 26 april 2021 dicht. Dit in verband met de aanleg van een stormvloedkering aan de Waddenzijde, dit meldt weekblad Schuttevaer. Een keersluis met een dertig meter lange kolk moet bescherming gaan bieden aan extreem hoog water op zee.

Deze maand worden de eerste werkzaamheden gestart. Ten noorden van de bestaande sluis gaat gebaggerd worden en in maart wordt het bestaande remmingwerk verwijderd. In juli en augustus zal een kistdam constructie worden gemaakt. Tijdens deze werkzaamheden blijft de sluis gewoon in gebruik.

Na 26 oktober wordt de keersluis in een afgesloten bouwput geconstrueerd. Dan wordt de sluis gestremd en is alleen nog de Lorentz sluizen bij Kornwerderzand beschikbaar om de Afsluitdijk te passeren. Naast deze werkzaamheden worden de dijklichamen naar de keersluis met twee meter verhoogd tot 7 meter boven NAP. De enkele sluisdeuren in de keersluis kunnen bij extreem hoog water binnen zeven minuten worden gesloten.

Op 26 april zal de aangepaste Stevinsluis weer beschikbaar zijn. Ook bij de Lorentz sluizen zal een stormvloedkering worden aangelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer dat tot stremmingen gaat leiden.

Afbeelding: Artist’s impression van de keersluis voor de schutsluis in Den Oever met de uitstroomconstructie van gemaal Leemans. (Afbeelding Levvel)

EOC
BBZ