Werkgever of werknemer? Dit verandert er als het aan de commissie-Borstlap ligt

Of je nou werkgever, vaste werknemer of flexwerker bent: voor iedereen zal er iets veranderen als het aan de commissie Borstlap ligt. Die vindt de kloof tussen mensen met een vast contract en flexwerkers nu te groot. De belangrijkste voorstellen van de commissie op een rij.

Andere verhouding werkgever-werknemer
Op de arbeidsmarkt dragen de zwakste schouders nu de zwaarste lasten, constateert de commissie. De voor- en nadelen van flexibele arbeidscontracten zijn oneerlijk verdeeld tussen werkgevers en -nemers en werknemers onderling.

Het advies: laat werkgevers als eerste stap een hogere premie betalen voor flexibele krachten voor het geval ze werkloos raken. Dat geldt dus voor alle werknemers, behalve degenen die een contract voor onbepaalde tijd hebben. Ook kunnen werkgevers voor hen een flex-toeslag betalen. Zij profiteren immers van hun flexibiliteit, zonder dat ze het risico ervan dragen (zoals het risico dat je geen werk hebt). Verder kan het minimumloon omhoog. En werknemers mogen bij hun baas eerder vragen om andere werktijden of werklocaties.

Daar staat tegenover dat werkgevers personeel dat langdurig ziek is nog maar een jaar zou hoeven door te betalen. Nu is dat nog twee jaar. Ze kunnen iemand ook gemakkelijker ontslaan als die niet functioneert of de arbeidsrelatie is verstoord. Bovendien krijgen ze meer rechten om personeel ander werk of een andere werklocatie aan te bieden. En de wirwar aan wettelijke regels en verplichtingen voor werkgevers moet verdwijnen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

Belastingen veranderen
Nu belast de overheid het werk van zelfstandigen anders dan van andere werkenden. Dat moet gelijker worden. Bovendien moet de heffing op arbeid voor alle werkenden omlaag, hoe hun contract, dienstverband of ondernemingsvorm er ook uitziet.

Daarnaast verdwijnen er voordelen voor ondernemers, zoals de mkb-winstvrijstelling. Die moet worden afgebouwd. Ook de zelfstandigenaftrek moet verdwijnen, maar dat heeft het kabinet al in gang gezet.

Verder moeten zelfstandigen ook een premie gaan betalen voor het geval ze arbeidsongeschikt raken, en voor de eerder genoemde scholingsmogelijkheden waar ze zelf ook gebruik van kunnen maken.

Duidelijkere contracten
Op dit moment worden flexibele contracten en zzp’ers nog regelmatig ingezet in schijnconstructies, om onder werkgeversverplichtingen uit te komen. Bovendien zijn de regels voor dit soort overeenkomsten niet altijd duidelijk, en daardoor moeilijk te handhaven.

Drie heldere contractvormen voor zelfstandigen, uitzendkrachten en voor (on)bepaalde tijd moeten daar verandering in brengen.

Lees het gehele artikel op de bron: NOS

BBZ
EOC