Verzekeringspremie EOC in de Chartervaart

De afgelopen jaren zijn de verzekeringspremies voor de chartervaart omhoog gegaan. Helaas is het nodig om de premies aan te passen aan de toenemende schadelast. Die is niet alleen een gevolg van een hoger aantal schades, maar vooral ook doordat de kosten van reparaties, materialen, werven en vaklieden zijn gestegen. De beste remedie is om met elkaar te zorgen dat schades voorkomen of beperkt worden. Wij dragen daaraan bij door onze preventie-adviezen en onze inspecties.

Schades komen met pieken en dalen, is onze ervaring. En de premies variëren daardoor ook. Ons huidige premieniveau is nu weer gelijk aan dat van vóór 2014. Jammer dat we de daling niet hebben kunnen vasthouden, maar gelukkig dus ook niet erger dan voorheen.

Over de hoogte van de verzekeringspremie voor de komende jaren kunnen we geen harde beloftes doen, maar we weten wel dat we als onderlinge, samen met u, onnodige premieverhogingen kunnen voorkomen. Wij zullen goed op de kosten blijven letten en u blijven voorzien van advies, bijvoorbeeld over preventief onderhoud. En we blijven investeren in onze kennis over schepen omdat we weten dat u dat waardeert.

Heeft u ook andere tips die u wilt delen met andere charterschippers, dan horen wij dit graag. In de komende EOC Info of via https://varendevrienden.eoc.nl/ kunnen wij hier dan aandacht aan besteden.

Bron: EOC verzekeringen

BBZ
EOC