Wetlands in het IJsselmeer: idee van Wouter van Dieren

In de rij van mensen die iets ander willen in Markermeer en IJsselmeer bevindt zich ook Wouter van Dieren, volgens sommigen de oervader van de Nederlandse milieubeweging. Hij zou het IJsselmeer graag willen veranderen in één grote archipel van wetlands.

Wouter van Dieren (78) was mede oprichter van Milieudefensie en de Waddenvereniging, hij zat in 1971 in de Club van Rome dat het rapport “de Grenzen aan de Groei’ uitgaf, hij streedt tegen de inpoldering van het Markermeer en om de Oosterschelde open te houden. Hij was één van de architecten achter het Waddenfonds waarbij gaswinning in de Waddenzee werd toegestaan in ruil voor een miljoenenfonds voor de natuurkwaliteit.

Afbeelding uit “De Nieuwe Deltawerken” links, en uit ‘Wetlands in het IJsselmeer” van TUDelft

In Trouw van 16 januari geeft hij aan verder te willen met een plan uit de jaren negentig: “een archipel van wetlands in het IJsselmeer. Zoiets als de Marker Wadden, maar dan veel groter. Hij ziet zijn ‘Almeria Archipel’ als de oplossing voor miljoenen trekvogels die straks bij een rijzende zee niet meer in het Waddengebied terecht kunnen. Nederland moet achter de beschermende Afsluitdijk een nieuwe archipel van wetlands maken. “De Marker Wadden hebben aangetoond dat het kan. Daar zitten nu al tweehonderd vogelsoorten. Je kunt in het IJsselmeer zoveel natuur aanleggen dat je het verlies aan Natura-2000-gebieden in de rest van het land kunt compenseren.”

Lees het gehele artikel op de bron: Trouw

Of lees hier meer over “De nieuwe Deltawerken”

Of lees het eindrapport van de TUDelft: “Wetlands in het IJSselmeer” uit 2006

EOC
BBZ