Nautisch Broodfonds gaat 1 februari van start

Op 1 februari gaat een nieuwe ‘Nautisch Broodfonds’ van start. Meer dan 20 ondernemers in de maritieme wereld hebben zich aangemeld om samen het Nautisch Broodfonds te beginnen. Een broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, voor en door ondernemers. Doordat ze elkaar indien nodig ondersteunen met schenkingen hoeven ze geen dure arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten.

Het Nautisch Broodfonds is van start maar er kunnen nog enkele deelnemers uit de maritieme wereld bij. Eén broodfonds kan maximaal 50 deelnemers hebben. Wanneer je geïnteresseerd bent om mee te doen kan je mailen met het Nautisch Broodfonds

Het initiatief werd genomen door Ivo Mentink, Vera Aikens en Johan Alkema. In de groep zitten naast ZZP-schippers ook eigenaren van (charter-) schepen. De deelnemers kennen elkaar grotendeels en hebben vertrouwen in elkaar dat niemand zich zomaar arbeidsongeschikt zal melden. Het is een solidariteitsfonds dat veel voordeliger is dan een gewone AOV. Je kan er alleen bij komen op uitnodiging van één van de bestaande leden. Het wordt daarbij professioneel ondersteund door ‘de Broodfondsmakers’.

Door maandelijks een bedrag te storten in een speciale eigen Broodfondsrekening wordt een buffer opgebouwd. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door de uitkering die je zelf wenst bij ziekte, en dat hangt ook af van de winst uit onderneming. Wordt iemand arbeidsongeschikt, dan ontvang hij of zij schenkingen van de andere deelnemers. Daarvoor komt geen keuringsarts langs, je geeft aan het bestuur van jouw broodfonds aan wat er aan de hand is. De sociale controle in de groep blijkt in de praktijk voldoende om misbruik te voorkomen.

Bij een doorsnee broodfonds met een gemiddeld aantal arbeidsongeschikten spaar je een bedrag op je eigen Broodfondsrekening. Daar zit een maximum aan, ga je daar overheen dan vervalt de maandelijks bijdrage aan het broodfonds. Bij beëindiging van je overeenkomst met het broodfonds komt dit bedrag bij jou terug. Maandelijks betaal je overigens wel een bedrag van 6 euro voor de administratieve kant van het Broodfonds.

Voor alle info over broodfondsen kijk je hier

EOC
BBZ