Op zoek naar de rotte appel

Als er een term of kwalificatie vaak gebruikt is in de nasleep van ongevallen in de sector, dan is het wel ‘de rotte appel’. Hij moest gevonden en aangepakt worden. Maar de vraag is of dat wel zo eenvoudig is. Je kunt lange discussies hebben over die rotte appel en wie of wat dat dan is (en waar je hem vindt), maar omdat het meestal ‘de ander’ is, is er moeilijk uit te komen.

ILT denkt daar iets anders over. De Inspectie werkt aan een nieuw systeem dat data combineert met kennis. De uitkomst moet zijn dat het toezicht op de binnenvaart risico gestuurd wordt. Het is een beetje naar voorbeeld van dat wat in de zeevaart al lang gebruikelijk is.  In het kort komt het er op neer dat het systeem dat nu in ontwikkeling is, Inspectieview, de inspecteur adviseert om een controle uit te voeren. Het advies aan de inspecteur (kennis) is gebaseerd op basis van gecombineerde informatie (data) als het soort schip, de looptijd van de certificaten, de aard van de lading, de locatie, maar ook de inspectie geschiedenis van het schip, de rederij, de vlag en het klassebureau. 

Op zee weet elk schip wat het eigen risicoprofiel is en welke inspectiefrequentie daar bij hoort, bijvoorbeeld eens per half jaar (High Risk Ship) of ergens tussen de twee en drie jaar (Low Risk Ship). Voor de binnenvaart wil ILT dat niet hard vastleggen, maar de bedoeling is wel om de goede schepen meer met rust te laten en de schepen die slechter scoren bij inspecties vaker te controleren.

De binnenvaartorganisaties worden steeds door ILT geïnformeerd over de ontwikkelingen. Over het algemeen is iedereen positief. Toch maakt het combineren van al die data (afkomstig van KIWA, SAB, Klasse, KLPD, ILT, etc) ook wat onrustig. Ook de BBZ is betrokken en wordt gevraagd om kritische opmerkingen. Tijdens de BBZ regiobijeenkomsten in maart staat het op de agenda zodat we horen hoe er vanuit de sector over gedacht wordt.  Meer info via  paul@debbz.nl.