Nieuwe rechten en plichten werkgevers en werknemers

Met de invoering van de Wet Arbeid in Balans (WAB) veranderen op 1 januari 2020 de nodige rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Belangrijkste doel van de wet is het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen in vaste dienst te nemen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om ondernemers over de wijzigingen te informeren een speciale checklist gemaakt, maar mr.Lex Specialis zet hier de belangrijkste wijzigingen vast op een rij.

Vast contract
Werkgevers betalen vanaf 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Werkgevers moeten zelf de juiste WW-premie afdragen. Het lage WW-tarief is ook van toepassing op jongeren tot 21 jaar die niet meer dan twaalf uur per week werken en werknemers die een BBL-opleiding volgen.

Verruiming ketenregeling
Vanaf 2020 mogen maximaal drie tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende een periode van maximaal drie jaar voordat de werknemer automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet krijgen. Dat was drie tijdelijke contracten in twee jaar. De tussenliggende periode van zes maanden blijft gelijk. Arbeidsovereenkomsten gesloten in 2019 die in 2020 de tweejaarstermijn overschrijden, blijven overeenkomsten voor bepaalde tijd.

Bescherming oproepkrachten
Werknemers met een oproepcontract (nul-urencontract, min-maxcontract en/of een contract waarin de loondoorbetalingsverplichting bij gebrek aan werk is uitgesloten) krijgen meer bescherming. Ze moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen voor werk en dan moet het om een werkperiode van minimaal drie uur gaan. Wanneer de werkgever de oproep intrekt, moet het loon dat de werknemer had kunnen verdienen, toch uitbetaald worden. Vanaf 1 januari moeten werkgevers oproepkrachten die langer dan twaalf maanden in dienst zijn, een aanbod doen voor een vast aantal uren, gelijk aan het gemiddelde van die afgelopen twaalf maanden. Van de nieuwe regels voor oproepkrachten kan middels CAO-afspraken afgeweken worden.

Lees het gehele artikel op de bron: Scheepvaartkrant

BBZ
EOC