De BBZ biedt hulp (je hoeft niet alles zelf te doen)

De BBZ ondersteunt leden die problemen hebben met keurende instanties, overheden, personeel (of werkgevers) en allerlei andere zaken. De BBZ behandelt vragen van leden met de hoogste prioriteit. Dat wil zeggen dat de andere werkzaamheden stoppen totdat er een antwoord is gegeven. Wetgeving napluizen, klankborden over lastige dilemma’s, brieven helpen schrijven aan instanties, aanwezig zijn bij keuringen of lastige gesprekken met overheden: we doen alles om leden bij te staan. Op het secretariaat verzamelen we als het ware de kennis en ervaring van alle leden en wenden die aan om anderen weer te helpen.

Nog niet aangesloten? Klik hier Er geldt nu een speciaal instaptarief voor het eerste jaar van € 25,- per maand.
Vraag je je af wat de BBZ doet? Klik hier
Wil je weten wat Cockie van dit onderwerp vindt?