Positief over inzet minister voor behoud kleine schepen

Schippersvereniging ASV, ondernemersvereniging evofenedex en transportcoöperatie PTC reageren tevreden op de inzet van Cora van Nieuwenhuizen voor het behoud van de kleine schepen, en daarmee met de diversiteit van de binnenvaartvloot. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart onlangs gevraagd om tot een oplossing te komen voor de categorie schepen tot 1.500 ton.

De minister stuurde de brief nadat de Tweede Kamer via twee unaniem aangenomen moties eind oktober het kabinet opriep om de kleinschalige binnenvaart te ontzien van de vele nieuwe en strengere regels vanuit de CCR. Vooral kleine schepen kunnen daar in de praktijk niet of slechts tegen onevenredige kosten aan voldoen.

Hardheidsclausule
Van Nieuwenhuizen stelt voor dat in de CCR-vergadering van november alvast van gedachten wordt gewisseld over mogelijke oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat kleine schepen kunnen blijven varen tot het einde van hun technische levensduur.

Lees het gehele artikel op de bron: Binnenvaartkrant

Het behoud van de kleine binnenvaart betekent ook dat werven en infrastructuur welke van belang is voor de chartervaart niet zo snel zal verdwijnen. (WvD)

BBZ
EOC