Miljoenen voor natuurprojecten in IJsselmeergebied

De Friese IJsselmeerkust kan de komende jaren miljoenen euro’s tegemoet zien. Het Rijk stelt in totaal 110 miljoen euro beschikbaar voor natuur rondom het gehele IJsselmeer. Het geld valt onder het landelijke project Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Binnen dit project zijn al eerder grote investeringen gedaan in de Marker Wadden. Het geld wordt nu uitgedeeld aan de Friese kust. Wieringerhoek, de Markermeerkust en de Oostvaardersoevers.

De provincies rondom het IJsselmeer hebben samen in een brief aan het Rijk om het geld gevraagd. Ze willen de natuur van het zogenaamde ‘blauwe hart’ sterker en toekomstbestendig maken.

EOC
BBZ