Ter herinnering: ALV BBZ

Volgende week 27 november is de algemene ledenvergadering van de BBZ . Met aandacht voor milieuvriendelijke brandstoffen,  het voorgenomen lozingsverbod, de overgangstermijnen voor technische eisen in de binnenvaart, de eisen aan de deksman/maat en andere actuele onderwerpen. Voorafgaande aan de ALV wordt de zeevaartvergadering gehouden (om 13:00 uur). De pensioenverplichting is daar een onderwerp en de herziening van de technische eisen. 
Lees hier meer

Nog geen lid? 
Luister naar Hendrik Boland om te horen waarom je lid moet worden, of  klik hier en lees wat de BBZ voor de sector doet. 

Onderstaand een greep uit wat we bereikt hebben

Bemanningseisen binnenvaart  
– Het zeilbewijs, de rol van de maat, de minimale bezetting (motorvaart en zeilvaart), de vaartijden: allemaal werk van de BBZ. 
– En nu er in Straatsburg wordt gesproken over de opleidingseisen van de deksman is het de BBZ die ijvert voor een passende regeling, niemand anders. 

Vandaag is Paul van Ommen live in Straatsburg

Regeling Denemarken Zeevaart
– Door een bijzondere inspanning van de leden heeft de sector tegengewicht kunnen beiden aan Denemarken. We zijn de strijd als vereniging aangegaan en hebben uiteindelijk een onderhandelingsresultaat geboekt waar de vloot verder mee kan.

Ligplaatsen Marker Wadden 
– Van eilanden in het IJsselmeer is de BBZ in de regel geen fan. Maar als het onafwendbaar is, dan proberen we er het beste uit te halen voor de leden. Bij de Markerwadden heeft dat aanlegsteigers en voorzieningen voor de chartervaart opgeleverd. 

Ligplaatsen in Amsterdam
– Jarenlang was er geen fatsoenlijke plek voor de zeilende chartervaart. Inmiddels hebben we een mooie plek aan de Pontsteiger in de Oude Houthaven.

Dubbelplaten 
Was de BBZ er niet geweest dan hadden alle dubbelplaten in de binnenvaart verwijderd moeten worden.