Voorlopig geen Tweede fase Marker Wadden

De aanleg van de tweede fase van de Marker Wadden laat op zich wachten. Het Rijk is nog niet bereid tot een miljoenenbijdrage. Natuurmonumenten, initiatiefnemer van de eilandengroep, is teleurgesteld.

De tweede fase van de Marker Wadden stond op de groslijst van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dit is een ‘aanvullende inspanning’ om de kwaliteit van ‘grote wateren’ te verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor 248 miljoen euro beschikbaar, de regio mocht met voorstellen komen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Natuur) dat de Marker Wadden op de lijst ‘Wat doen we nu nog niet’ staan.

Afstel dus, geen uitstel. Volgens beide ministers vraagt het ‘succes’ van de Marker Wadden om een vervolg. Op termijn dan. Eerst moet de eerste fase, vijf eilanden in het Markermeer, worden geëvalueerd. De uitkomst kan bouwstenen opleveren voor de tweede fase. Het gaat om een aantal moeraseilanden tussen de huidige archipel en de Markerwaarddijk én een aantal (schier)eilanden aan de kant van Lelystad. Geschatte kosten: 90 miljoen euro.

,,Heel erg jammer’’ zegt Rita Oppenhuizen van Natuurmonumenten. ,,We zijn best teleurgesteld. We gaan nu bekijken hoe we verder kunnen, we zoeken uit wat dit besluit precies betekent. We hopen dat de uitvoering snel door kan.’’

lees het gehele artikel in de Stentor