Ledenvergadering BBZ op 27 november

Op de ledenvergadering van de BBZ wordt dit jaar aandacht gegeven aan milieuvriendelijke brandstoffen. Nederland wil de CO2 uitstoot in de binnenvaart drastisch terugdringen. De ambitie is om in 2050 naar nul emissies te gaan. De huidige motoren, ook de nieuwste, lukt dat nog niet. Alle zeilen zullen bij gezet moeten worden om de ambities waar te maken. Willem Heemskerk van de Groot uit Stavoren vertelt wat GTL en HVO (twee milieuvriendelijke alternatieven voor diesel) kunnen betekenen in het streven om emissies terug te dringen.   

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering staan ook het voorgenomen lozingsverbod, de overgangstermijnen voor technische eisen in de binnenvaart, de eisen aan de deksman/maat en andere actuele onderwerpen.

Wanneer: 27 november om 15:00
Waar: Enkhuizer Zeevaartschool. Kuiperdsijk 15 Enkhuizen.

Voorafgaande aan de ALV wordt de zeevaartvergadering gehouden (om 13:00 uur). De pensioenverplichting is daar een onderwerp en de herziening van de technische eisen.