EOC vraagt om UBO verklaring

De financiële wereld, banken en verzekeraars, heeft in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving die ons verplicht om steeds meer in de administratie vast te leggen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan boetes en negatieve publiciteit tot gevolg hebben. Dat wil natuurlijk elke organisatie voorkomen.

Ook EOC, als onderlinge verzekeraar, ontkomt er niet aan om bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering te formaliseren. Eén van die aspecten betreft het in beeld brengen en registreren van UBO’s. Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. Dit is een minimale vereiste om er zeker van te zijn dat wij alleen zaken doen met partijen die op voorhand geen risico vormen voor de goede naam van EOC.

EOC heeft ervoor gekozen om voor de UBO-inventarisatie haar verzekerden aan te schrijven. Het verzoek omvat het invullen en retourneren van het UBO-formulier samen met een recent uittreksel KvK. Wij realiseren ons dat dit bij de betreffende verzekerden extra werk met zich meebrengt. De verwerking van de ontvangen stukken vergt ook binnen EOC forse personele inspanningen. Elke andere manier van het in beeld brengen van UBO´s zou beduidend meer inspanningen, en dus kosten, van EOC vragen.

Dat onze relatie met leden/verzekerden op onderdelen formeler wordt, doet niets af aan het feit dat wij ons maximaal blijven inzetten om in de klantrelatie te werken vanuit persoonlijke aandacht.

Bron: EOC verzekeringen

EOC
BBZ