Grote actie: samenwerking moet zorgen voor beter toezicht op het Wad

Er was dinsdag en woensdag 22 en 23 oktober een grote controleactie in het Waddengebied, onder coördinatie van Rijkswaterstaat. Maar ook de politie, provincies Fryslân en Groningen, de waterschappen, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de FUMO en Justitie doen mee. “Het is een actie waarmee we kenbaar willen maken dat er Waddenzeebreed gecontroleerd wordt en dat er samengewerkt wordt tussen de verschillende opsporingsdiensten. Dat is de belangrijkste boodschap die we vandaag willen meegeven. We strijden met open vizier,” zegt Nicola Ros van de Waddenunit.

De Waddenunit houdt toezicht op de visserij en de recreatievaart. Het is bovendien bezig met het ‘monitoren’ van de natuur en geeft voorlichting. Vandaag is voor hun een belangrijke dag. “We controleren in ieder geval een aantal vissersvaartuigen: of de netten in orde zijn en of er geen verboden netvoorzieningen zijn. En ze moeten bepaalde middelen in de netten hebben dat de jonge vis die ze bijvangen uit het net gezeefd worden,” zegt Ros.

Recreatie
“Verder controleren we de mosselkwekers,” vertelt hij. “We kijken of ze niet in verboden gebieden zitten. En we controleren of er recreatie is. Het is windstil, dus kitesurfers verwachten we niet. Verder zien we wat we tegenkomen.” De meeste recreanten zijn er echter in de zomer. “Maar het is mooi weer en herfstvakantie, dus we kunnen nog wel wat zeilbootjes tegenkomen. Maar dat is niet in verhouding met wat er ‘s zomers is.”

Zeehonden
In sommige periodes zal er extra aandacht zijn voor toezicht, zegt Ros. Dat heeft ook met de dieren te maken. “De gewone zeehonden werpen hun jongen in mei-juni, daarna worden ze een aantal weken gezoogd en dan willen we niet dat die beesten verstoord worden. Als dat tijdens het drinken van de melk gebeurd, dan moeten ze wel twee of drie voedingen weer inhalen. Dus die gebieden zijn gesloten voor iedereen. Daar letten we dan specifiek op.”

Vogels
Ook vogels zijn belangrijk voor Ros: “Er zijn gesloten gebieden voor vogels, die moeten foerageren en hebben veel werk om voldoende vet op de botten te zetten. Ze komen uit de arctische gebieden naar de Waddenzee om op te vetten, en daarna vertrekken ze naar Afrika. Ze vliegen tienduizend kilometer non-stop, maar dan moeten ze wel in een topconditie zijn.”

Overkoepelende app
De handhavers maken zoveel mogelijk gebruik van de app ‘toezichtloket.nl’. De app is al een tijdje in gebruik maar wordt nu voor het eerst op grote schaal ingezet. Door toezichtloket kunnen inspecteurs hun gezamenlijke bevindingen eenvoudig invoeren en wordt de handhavingsinformatie op een uniforme manier toegankelijk gemaakt. Daardoor verbetert het gezamenlijke inzicht in welke bevindingen er zijn geconstateerd, in welk gebied en hoeveel tijd hieraan besteed is.

Er zijn ruim 100 mensen actief tijdens de controles. Doelen zijn om te laten zien dat mensen zich aan de regels moeten houden en dat de organisaties en diensten leren om goed samen te werken.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland

BBZ
EOC