Problemen met bilgewater inname

Op dit moment zijn er grote problemen bij het verwerken van bilgewater. De inzamelaars kunnen de ingenomen bilgewater niet meer kwijt bij de verwerkers.

Dit komt doordat de verwerker MAIN BV in Amsterdam is gesloten en dat de verwerker ATM in Moerdijk door omstandigheden een verlaagde verwerkingscapiciteit van bilgewater heeft. Doordat bilgewater niet meer verwerkt kan worden bij de verwerkers lopen de landtanks en de inzamelschepen van de inzamelaars vol. Als gevolg hiervan kan in enkele gebieden, nl. Noord-Nederland, omgeving Nijmegen, Drechtsteden en Rotterdam, geen of beperkt bilgewater worden ingezameld.

De SAB adviseert de schippers hun bilgewater af te geven in het buitenland of vooralsnog in de volgende gebieden:

  • Vlissingen/Terneuzen
  • Limburg
  • Amsterdam/IJmuiden

De SAB is zeer bezorgd over deze ontstane situatie en heeft inmiddels dit zorgpunt neergelegd bij het Ministerie van Infrastructuur en Transport. Ook de binnenvaartorganisaties zijn over de ontstane situatie ingelicht.

Bron: SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart

BBZ
EOC