Nationaal Park Nieuw Land na één jaar: uitbreidingen in het Markermeer

Nationaal Park Nieuw Land bestaat één jaar. Hoe staan de zaken er nu voor? Volgens gedeputeerde Michiel Rijsberman is nog veel werk te verzetten maar gaat het de goede kant op.

In de Oostvaardersplassen worden veel wandelpaden aangelegd, en ook komen er mogelijkheden voor kanoën en kamperen. Ook de Lepelaarplassen worden geschikter gemaakt voor bezoekers. Daar staat onder meer een nieuwe vogelspottershut op de planning. In alle delen van Nieuw Land kunnen natuurliefhebbers vooral de randen van de natuurgebieden bezoeken. “Zo blijven de kernen gespaard en blijft de kwaliteit van de natuur op orde”, vertelt Huisman.

Slapen op opgespoten eilanden
Op de Marker Wadden worden vijf huisjes neergezet. Daar kunnen mensen straks een nacht slapen. Er zijn de afgelopen jaren vijf eilanden gemaakt langs de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Eén daarvan is te bezoeken. Het doel van natuurmonumenten is dat zo’n 50.000 mensen dat per jaar doen.
In totaal is 500 miljoen euro beschikbaar om Nieuw Land geschikt te maken voor extra bezoekers. Het doel is dat in de toekomst twee miljoen belangstellenden per jaar op het natuurgebied afkomen.

Oostvaardersoevers
Rijsberman vertelt dat de provincie bezig is met het project Oostvaardersoevers. Ze werkt daarvoor samen met Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling dat de natuur in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen straks ook buiten de dijk te vinden is. In de dijk komt eventueel een verbinding tussen het Markermeer en de Oostvaardersplassen. Dan kunnen vissen ook naar het Markermeer zwemmen. Ook wordt moeras aangelegd langs de dijk van Almere tot Lelystad. Eind dit jaar wordt door de minister besloten of het project doorgaat.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Flevoland, met video van interview, oa over  Oostvaardersoevers

Afbeelding: Nationaal Park Nieuw Land

BBZ
EOC